Irak

Celem naszych działań humanitarnych jest zapewnienie produktów pierwszej potrzeby (woda, żywność, lekarstwa) ludności krajów zmagających się z katastrofami naturalnymi i konfliktami zbrojnymi. Jednym z miejsc naszych aktywności jest Irak, gdzie po obaleniu reżimu dyktatorskiego nastał kryzys w całym kraju.